Privacy Policy

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng Trang web. Các Gia đình Tích cực về Giới tính (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) điều hành https://www.clipviet.net (“Trang web”) và đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu thu thập dữ liệu từ mọi phía trên Internet.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và cải thiện Trang web. Chúng tôi không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để đưa ra các quyết định tự động. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn (“Thông tin cá nhân”). Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chuyển Thông tin cá nhân của bạn ra quốc tế.

Dữ liệu nhật ký

Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”).

Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó và các thông tin khác. số liệu thống kê.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics để thu thập, giám sát và phân tích điều này.

Tiện ích mạng xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm một số tính năng truyền thông xã hội, bao gồm các nút [Instagram, Twitter, YouTube, v.v.]. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, các trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép tính năng này hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích này được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng và tiện ích này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp các tính năng.

Truyền thông

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, nhưng chỉ khi bạn đã chọn nhận bản tin của chúng tôi. Nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin cá nhân cho mục đích này thì bạn sẽ không nhận được những thông tin liên lạc này.

Cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần trên Trang web của chúng tôi.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Quảng cáo

Chúng tôi là người tham gia Chương trình liên kết của nhiều network, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với các đối tác của network.

Ngoài ra, chúng tôi là người tham gia các chương trình liên kết khác và có thể nhận được hoa hồng khi các mặt hàng được mua thông qua các liên kết. Chúng tôi chọn chỉ liên kết với các sản phẩm hay nhãn hàng uy tín được cộng đồng kiểm chứng.

Nếu bạn nhấp vào liên kết quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, trang web của bên thứ ba đó có thể theo dõi thông tin liên quan đến lượt truy cập của bạn hoặc thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi không biết về cách thức hoặc liệu điều này có thể xảy ra hay không và vì vậy bạn nên đọc chính sách bảo mật của trang web đó nếu bạn muốn tìm hiểu về cách thông tin của bạn có thể được sử dụng.

Một số nhà quảng cáo của chúng tôi thỉnh thoảng cũng cung cấp cookie cho bạn. Chúng tôi không có quyền kiểm soát các cookie được đặt bởi các nhà quảng cáo. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo để giúp hiển thị quảng cáo trên trang web. Các nhà cung cấp này có thể sử dụng cookie, web hoặc các công nghệ tương tự để phục vụ bạn các quảng cáo phù hợp với sở thích mà bạn đã thể hiện bằng cách duyệt trên trang này và các trang khác mà bạn đã truy cập, để xác định xem bạn đã xem một quảng cáo cụ thể trước đó chưa và để tránh gửi cho bạn các quảng cáo trùng lặp . Khi làm như vậy, những nhà cung cấp này có thể thu thập dữ liệu phi cá nhân như loại trình duyệt, hệ điều hành của bạn, các trang Web đã truy cập, thời gian truy cập, nội dung đã xem, quảng cáo đã xem và dữ liệu luồng nhấp chuột khác. Việc các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo này sử dụng cookie, hoặc các công nghệ tương tự phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ, không phải của chúng tôi,

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Chọn không tham gia

Nếu bất cứ lúc nào bạn không muốn nhận thông tin cập nhập mới hoặc email từ chúng tôi, bạn phải cho chúng tôi biết để ngừng liên lạc. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký nằm ở cuối email của chúng tôi hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách gửi email đến [email protected]

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2022 và sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi có bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của nó trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư này định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư trên trang này sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn về các sửa đổi và sự đồng ý của bạn tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng  liên hệ với chúng tôi  qua form liên hệ hoặc gửi trực tiếp đến email [email protected]

DMCA Protected